Ju lutem zgjidhni nivelin dhe kryeni testimin e mëposhtë që do ju ndihmojë të përcaktoni nivelin e gjuhës gjermane që ju zotëroni nëse nuk jeni fillestar.

(Klikoni për versionin anglisht)

Test Niveli A1 - Test Stufe A1

Test Niveli A2 - Test Stufe A2

Test Niveli B1 - Test Stufe B1

Test Niveli B2 - Test Stufe B2